Hälytysosasto

Hälytysosasto suorittaa operatiivista palo- ja pelastustoimintaa. Osastolaiset eivät pääsääntöisesti päivystä asemalla, vaan hätäkeskus hälyttää heidät puhelimitse. Sopimuspalokuntatoiminta tarjoaa monipuolisia viikkoharjoituksia, kursseja, kilpailuja, tapahtumia sekä hälytystehtäviä. Toiminta on palkitsevaa ja tarjoaa laajat kehittymismahdollisuudet jäsenten omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Viikkoharjoitukset järjestetään tiistaisin alkaen klo 19:00 (pl. koulujen loma-ajat). Hälytystehtäville osallistuminen on mahdollista, kun on täyttänyt 18 vuotta ja suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin. Osaston harjoituksiin voi kuitenkin osallistua jo täytettyään 16 vuotta. Toiminta on jäsenelle ilmaista.

Ensivasteosasto

Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä pelastustoimen yksikköä, jonka on mahdollista aloittaa välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi. Ensivaste antaa tehostettua ensiapua, mittaa ja arvioi potilaan tilaa sekä raportoi siitä kohteeseen matkalla olevalle ensihoitoyksikölle. Ensivasteen yksikkönä toimii pääasiassa miehistönkuljetusauto, VS4579. Hälytystehtäville osallistuminen on mahdollista, kun on täyttänyt 18 vuotta sekä suorittanut palokuntien ensiapu- ja ensivastekurssit. Osaston harjoitukset järjestetään kerran kuukaudessa ennalta sovittuna ajankohtana (pl. koulujen loma-ajat). Kuukausiharjoitusten lisäksi osaamista täydentävät myös sairaanhoitopiirin koulutukset. Toiminta on jäsenelle ilmaista.

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston ensisijainen tehtävä on turvata muiden osastojen tulevaisuus. Palokunta on nuorelle ilmainen harrastus, joka tarjoaa tärkeitä valmiuksia myös päivittäiseen arkeen. Toiminta on suunnattu kaikille 7–17-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita monipuolisista ja toiminnallisista harjoituksista. Viikkoharjoitukset järjestetään tiistaisin klo 17.00–18.30 (pl. koulujen loma-ajat). Osaston kouluttajina toimii pääasiassa joukko aktiivisia hälytysosaston jäseniä. Viikkoharjoitusten lisäksi harrastus tarjoaa mahdollisuuden osallistua Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton, Salon alueen sekä oman palokunnan tapahtumiin, leireihin ja kilpailuihin. Harrastus on potentiaalinen paikka uusien ihmissuhteiden luomiseen ja mahdollisesti elinikäisten ystävien löytämiseen. Tavoitteenamme on, että palokunta on jokaiselle nuorelle turvallinen ympäristö kasvaa ja harrastaa!

Naisosaston kenttämuonitus

Naisosasto

Naisosaston ensisijainen tehtävä on muonittaa hälytystehtäviä, nuorten leirejä sekä muita palokunnan tapahtumia. Muonitusten lisäksi toiminta koostuu osaston omista kokoontumisista, tukiosastona toimimisesta sekä virkistystoiminnasta. Toimintaa järjestetään yhteistyössä myös muiden Salon alueen naisosastojen kanssa koulutusten, retkien ja toiminnallisten harjoitusten muodossa. Osasto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ennalta sovittuna ajankohtana. Osastoon liittyminen on mahdollista, kun on täyttänyt 16 vuotta. Nimestään huolimatta, osaston toimintaan osallistuminen ei ole sukupuolisidonnaista. Toiminta on jäsenelle ilmaista.

Veteraaniosasto

Veteraaniosasto perustettiin vuonna 2010 tukemaan palokunnan toimintaa sekä herättämään myönteistä suhtautumista palo- ja pelastustoimialaa kohtaan. Osastoon kutsutaan palokuntatoiminnassa mukana olleita henkilöitä. Toiminnan tavoitteena on vaalia palokuntahenkeä ja perinteitä. Jäsenet osallistuvat läänin sekä Salon alueen veteraanien järjestämiin tapahtumiin, jonka lisäksi osasto järjestää myös omia alan vierailuja ja muuta toimintaa.

Kiinnostuitko toiminnasta?